کارخانه توسعه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: کارخانه توسعه تولید کنسانتره سنگ آهن سیرجان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۹۱
میزان اشتغالزایی: 250