کارخانه توسعه کنسانتره سنگ آهن زرند

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه توسعه کنسانتره سنگ آهن زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، شهرستان زرند، مجاور معدن سنگ آهن جلال آباد
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۹۱
میزان اشتغالزایی: 250
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: توسعه تولید 2 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن