کارخانه تولید کاتد مسی چاه موسی

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کاتد مسی چاه موسی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 500 تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان خراسان جنوبی، 100 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان طبس، محدوده معادن زغال‌سنگ پروده، روبروی پروده شرقی
تاریخ شروع پروژه: ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
میزان اشتغالزایی: 89