کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت
ظرفیت کارخانه /پروژه: 400 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان کرمان، سایت شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
میزان اشتغالزایی: 150
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: تولید سنگ آهک و دولومیت ممرادکو به ظرفیت 1200 تن در روز