نیروگاه سیکل ترکیبی برق بوتیا

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی برق بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 500 مگاوات
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود، استان کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۲
میزان اشتغالزایی: 150