اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

مدیر توسعه مدیریت میدکو

۱۲ آبان ۱۳۹۷

انتصاب دکتر مجید نامه گشای فرد به عنوان مدیر توسعه مدیریت میدکو

دکتر مجید نامه گشای فرد با حکم مدیرعامل میدکو به عنوان مدیر توسعه مدیریت میدکو منصوب شد

لیست خبرها