چند رسانه ایی

مشاهده و دریافت تصاویر ، ویدئوها و فایل های میدکو

۱
لوله مسی
۱ خرداد ۱۳۹۷ لوله مسی
۳
فولاد بردسیر
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بردسیر
۵
کک سازی زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ کک سازی زرند

گروه چند رسانه ای